Masteroppgave

Før bestilling bør du sjekke våre anbefalinger for skriving av masteroppgave for best mulig resultat:

  • Format: Skriv din oppgave i A4 (210×297).
  • Marger: Anbefalte margstørrelser er  2,5 cm i topp, bunn og på sidene. Pagina/sidetall ligger nedenfor margen.
  • Skriftstørrelse: Valgfritt, men vi anbefaler punktstørrelse 12 for de fleste fonter.
  • Sidenummerering: Sett opp sidetall midtstilt eller i ytterkant av siden (oddetall til høyre og partall til venstre).
  • Inndeling av stoff: Kapitler, innholdsfortegnelse, forord o.l. bør starte på høyre side i boken, dvs en side med oddetall.
  • Tekst: Les korrektur for skrivefeil og se over bilder, figurer og lignende før du bestiller. Minst mulig endringer betyr ofte kortere leveringstid.
  • Bilder: Pass på at bilder ikke har lavere kvalitet enn 72 dpi.
  • Vektorgrafikk: Vi anbefaler å lage png eller jpg-filer av vektorgrafikk. Strektykkelser, fargekoding og transparente farger kan føre til skuffende trykkresultat.
  • Punkter og streker: (F.eks. figurer) bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.

Detaljert informasjon og maler finner man her


Veldig viktig: 

  • Etter omslaget ønsker vi at det legges inn en blank side, helt uten innhold. Dvs: Side 1 = UiTs masterforside. Side 2 = blank/uten innhold. Side 3 = her starter selve masteroppgaven.

 

Du vil spesifisere hele bestillingen din på web selv.

Passord for å bestille får du på instituttkontoret eller ved å kontakte oss på support@skipnes.no med fullt navn og hvilket institutt du tilhører. 

 

Til bestilling